Chiều ngày 28/11, trong khuôn khổ các hoạt động của TECHFEST 2020, Lagom đã kí kết thoả thuận đồng hành trong các hoạt động khởi nghiệp về đổi mới sáng tạo và hợp tác cùng phát triển.


Thoả thuận được kí kết vè thực hiện bởi 8 đối tác là các quỹ đầu tư và Start-up gồm Công ty TNHH WSAFE, công ty TNHH OHANA, MOVEUP, MPLIFY VIỆT NAM, FACECHAIN SOLUTION, công ty TNHH khai thác du thuyền Việt Nam (YACT CRUISE) và công ty cổ phần Lagom Việt Nam.

Các nội dung hợp tác đa dạng trong thoả thuận cũng được các bên thống nhất và tham gia kí kết với 6 chủ đề chính:

1- Tập huấn về sáng tạo và khởi nghiệp

2- Hỗ trợ truyền thông các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
3- Phối hợp hoạt động ươm tạo cho dự án khởi nghiệp được tuyển chọn
4- Tăng cường hợp tác nghiên cứu và hỗ trợ phát triển các công trình nghiên cứu cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
5- Trao đổi thông tin và ấn phẩm về lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
6- Các hoạt động khác được các bên đồng ý

Với những điều khoản và các chủ đề hợp tác đa dạng, tin rằng, trong thời gian tới, Lagom sẽ còn thực hiện và hoàn thiện nhiều dự án về giáo dục môi trường hơn nữa, giúp giảm thiểu rác thải, gìn giữ môi trường thêm xanh.