Kết quả nghiên cứu được công bố tại Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ (ACS) ngày 17/08/2020 đã tìm thấy các hạt vi nhựa trong các mô của cơ thể con người.
Nghiên cứu được tiến hành trên 47 mẫu mô gan và mô mỡ của 24 ca nhân tại kho dữ liệu về mô não và cơ thể, được thành lập để nghiên cứu về các bệnh thần kinh như Alzheimer cho thấy đã tìm thấy vi nhựa dưới dạng monomer hoặc dạng khối trong tất cả các mẫu. Bisphenol A- chất hóa học nhân tao trong một số loại nhựa cũng được tìm thấy tại 47 mẫu nghiên cứu này
Kết quả nghiên cứu như một hồi chuông cảnh tỉnh mới nhất của các nhà khoa học về mức độ ảnh hưởng của nhựa tới môi trường và đời sống con người. Chúng ta đang dần phải đối mặt với hậu quả do chính chúng ta gây ra cho môi trường tự nhiên.
Hiểu đúng về nhựa, thu gom và tái chế nhựa đúng cách chính là giải pháp cho vấn đề này. Hãy hành động trước khi quá muộn……