2020-11-07T15:54:02+07:00

Green Sunday – Gìn giữ môi trường, lan toả yêu thương. Gây quỹ “Tìm lại màu xanh” cùng hướng về miền trung.

Đây là thông điệp Lagom muốn gửi tới các bạn trong suốt hành trình “tìm lại màu xanh” cho Trái đất và sẽ trở thành tên quỹ hoạt động cho cộng đồng của Lagom. Đặc biệt là giai đoạn này khi đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của trận lũ lịch sử, Lagom

CÁC ĐỐI TÁC